Refundacja

Istnieje możliwość dofinansowania zakupu rampy nastawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Na stronach Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej należy znaleźć odpowiedni druk. Jest to: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Rampa umiejscowiona jest w specjalnie wykonanej ku temu wnęce w podłożu, w taki sposób, aby podczas pozycji złożonej nie utrudniała ruchu. Rozwiązanie konstrukcyjne rampy umożliwia łatwe i szybkie jej ustawienie w pozycji roboczej, a po przejeździe po niej wózka, powrotne złożenie. Ta cecha jest bardzo ważna w sytuacji, gdy może ona stanowić przeszkodę do normalnego wykorzystania pomieszczeń, w których jest zlokalizowana a jest wykorzystywana incydentalnie. Dotyczy to w szczególności pomieszczeń mieszkalnych, zamieszkałych również przez osoby zupełnie sprawne.

Po zamontowaniu jej zostaje ona zagłębiona w powierzchnię i tylko w stanie rozłożonym będzie widoczna. Rampa może stanowić moduł podjazdu, zwłaszcza wózków inwalidzkich w klatkach schodowych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, kościołów, eliminując powszechnie występujące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Szczególnie w tych przypadkach ważne jest bowiem aby rampa posiadała łatwość jej rozkładania i składania. W rampie zastosowano siłownik bramowy, który zapewnia funkcjonowanie wynalazku zarówno w zwyczajnych jak i w ciężkich warunkach atmosferycznych np. zimą.

Prace badawcze wykazały również kilka możliwości sposobów na uruchamianie rampy do stanu umożliwiającego przejazd po niej wózka a następnie złożenie jej do pozycji złożonej, nieutrudniającej ruchu pieszym. W standardowej wersji planowej do wdrożenia zastosowany zostanie mechanizm który uruchamiał będzie rampę poprzez specjalny przycisk zamontowany na słupie obok rampy. Po wjeździe na stopień/próg osoba ta powinna wcisnąć kolejny przycisk który umożliwi złożenie się rampy i całkowite „schowanie się” jej do podłoża.

Zamów już teraz

Dzięki rampie wózek może pokonywać przeszkody


Rozkładamy jednym przyciskiem, wówczas możemy z łatwością wjechać na rampęZobacz galerię zdjęć

Pokonujemy barierę w prosty sposób


Odwiedź portal rampa